+32 3 336 15 50 info@powerbank.eu
Select Page

Privacy Policy

Dit document werd voor het laatst op 23 mei 2018 aangepast.

The Concept Store bvba verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
>Hierbij laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt of op één van onze mailings intekent, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikerservaring verbeteren.
Door gebruik te maken van deze website en door ontvangst van onze mailings geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Onze contactgegevens

The Concept Store bvba
Mercatorstraat 16
B-9100 Sint-Niklaas
Tel:. +32 3 336 15 50
E-mail: info@usbconcept.eu
Websites:
www.theconceptstore.be . www.usbconcept.eu . www.powerbank.eu
Sally Willems is de Functionaris Gegevensbescherming voor bvba The Concept Store.
Aarzel niet haar te contacteren indien u vragen heeft. U kunt haar bereiken via sally@usbconcept.eu.
The Concept Store bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, ontvangers van haar mailings en de onderlinge gegevensverstrekking via direct e-mailverkeer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam contactpersoon instantie
– Naam instantie
– Adresgegevens instantie
– Telefoonnummer instantie
– E-mailadres contactpersoon instantie
– IP-adres instantie
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Werkzaamheden/bevoegdheden binnen uw instantie
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk via bv. Google Adwords of sociale media)
– Alle andere informatie die u ons persoonlijk wenst over te maken in functie van onze dienstverlening aan u. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de gegevens die wij van u  ontvangen en die wij als een upload op uw USB-sticks dienen te voorzien.
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer instantie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder enige toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige in ons bezit hebben, neem dan onmiddellijk contact met ons op via sally@usbconcept.eu. Wij zorgen er vervolgens voor dat betreffende gegevens zo snel als mogelijk intern verwijderd worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Concept Store bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of speciale voordeelacties;
– teneinde u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– teneinde u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om goederen en diensten bij u af te leveren;
– op basis van een onderling samenwerkingsakkoord met grafische agentschappen die in uw naam handel voor u voeren;
– omdat u ons daar uitdrukkelijk de bevoegdheid toe geeft.

The Concept Store bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze btw- en belastingsaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Concept Store bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een uitzondering op de regel is uw intekening voor ontvangst van onze nieuwsbrieven. Echter, onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Ervaart u daar toch problemen, contacteer ons dan via sally@usbconcept.eu.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Concept Store bvba verbindt er zich toe om enkel gegevens aan derden te verstrekken indien dit gerelateerd is aan de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Concept Store bvba gebruikt enkel technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk zijn op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Dankzij deze cookies kunnen wij onze website ook optimaliseren.

U kunt zich echter te allen tijde voor deze cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bvba The Concept Store. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent concreet dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij in ons computerbestand beschikken, aan u of aan een ander, door u genoemde instantie, over te maken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw persoons- en instantiegegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sally@usbconcept.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

bvba The Concept Store neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt continu passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sally Willems via sally@usbconcept.eu.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites en bij ontvangst van onze mailings. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze mailings kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan het actuele privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via sally@usbconcept.eu.

Voor bijkomende inlichtingen:

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0